Ugrás a tartalomra

Szent István király, Boldog Gizella királyné és Szent Imre herceg ereklyéinek ünnepélyes elhelyezése Ebeden (beszámoló)

2024. 06. 03.
12

Krisztus Szentsgéges Testének és Vérének főünnepe 2024. május 30-án, csütörtökön az ebedi egyházközösség számára kiemelkedő ünnep volt.  A plébániáról harangzúgás közepette ünnepi processzióban a papság hozta be és a plébániatemplom főoltárára helyzete Szent István király, Boldog Gizella királyné és Szent Imre herceg csontereklyéit, miközben a hívő nép énekelte: "Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben, csodálatos fölségű, amikor jeleket művel."

A mindenszentek litániája utána az ereklyék méltó helyükre kerültek az ereklyeőrző fülkébe, melyet erre az alkalomra készített Peter Mészároš szobrászművész.

Az ereklyéket püspök atyánk, Viliam Judák jóvoltából az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyétől, illetve  a Veszprémi Főegyházmegyétől kaptunk ajándékba. Az ereklyék Erdő Péter bíboros úr, illetve Udvardy György érsek úr hitelesítő okiratával vannak ellátva. Kegyes ajándékukért ezúton is hálánkat fejezzük ki.

Az úrnapi ünnepi szentmise bevezető énekének szövege különösen érvényes a magyar szent családra: „Táplálta őket (az Úr) a gabona javából! – vagyis az Eucharisztiából, az Oltáriszentségből – hiszen ők Krisztusból éltek. A harangszóval mi is az Eucharisztia ünneplésére hívjuk a Kedves Testvéreket, itt Ebeden, a hat év múlva felszentelésének 300. jubileumát ünneplő plébániatemplomunkba.

Isten kegyelméből 2018-ban kezdetét vette templomunk szakaszos felújítása – a tető-, a szentély járófelület-, a főoltár- és az orgona felújításától a templom körüli vízelvezetésig együttesen több mint 160 ezer euró költségvetéssel. A saját források mellett szeretnénk kifejezni a hálánkat Ebed Község Önkormányzatának, valamint Magyarország Kormányának s nem utolsósorban a Kedves Testvéreknek, akik nagylelkűen közös ügyünk mellé álltak.

Legalább ennyi munka áll még előttünk: a szentélyben az oltár, ambó, s keresztelőkút, valamint a hajó talajfelújítása, az elektromos hálózat rekonstrukciója és a belső festés.

Mindeközben pedig még nagyobb szükségét érezzük a nem kőből épült templom, azaz közösségeink, családjaink, ifjúságunk, emberi kapcsolataink, lelkületünk és erkölcseink vagyis önmagunk megújulásának! Ezért is kérjük az Úrtól a húsvéti remény ajándékát. Szeretnénk krisztusi hitért és kegyelmekért esdekelni szent elődeink közbenjárására és életpéldájukból merítve, hiszen „az igazak örökké élnek és az Úrban van a jutalmuk!” (Bölcs 5,15).

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Ďurčo Zoltán kanonok, a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke, homíliát mondott Szerencsés Zsolt, kanonok, dorogi esperesplébános. A szentmisén részt vett Szőcs László atya, testvértelepülésünk, Tát város plébánosa, valamint Szép Attila atya Máriagyűdről.

Vendégeink voltak ezenkívül a környék településvezetői, Turi Lajos, Tát Város polgármestere, Pintér Klaudia, Béla Község polgármestere, Szabó Jenő, Párkány Város polgármestere, Farkas Iván, Muzsla Község polgármestere, Vajda Monika Ebed Község polgármestere és a megjelent önkormányzati képviselők, valamint a helyi és a környékről érkezett hívők.

A homíliában elhangzott, többek között, hogy az Úrnapján az Eukarisztát, már a feltámadás fényében ünnepljük. Míg nagycsütörtökön, az alapításkor a visszafogottság jelzi az ünneplést, hiszen az Úr szenvedésének előestéjén történik, amikor a szentségi körmenetben elkísérjük az Urat - mintegy az Olajfák hegyére -, az Oltáriszentség ideiglenes őrzőhelyére. Úrnapján már a szentségi körmenet a feltámadás fényében történik. Jézus tanítványai ezt az üzenetet kapják az angyaloktól: "Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok" (Mt 28,7). Galilea pedig Jézus idejében a pogányok földje volt, ahová Jézus menni szándékozik. A szentmisében mi is megüljük az Úr Jézussal a húsvéti vacsorát, és részesedtünk belőle a szentáldozásban. Az úrnapi körmentben pedig mi is kilépve a templom kapuján, településeink utcáira lépve - mintegy - Galilea felé vesszük az irányt az Oltáriszentség színe alatt jelen lévő Krisztussal együtt. Ő többé nem halhat meg és jelen van közöttünk. Az úrnapi körmenet ezért nem felvonulás, hanem hitvallás és tanúságtétel az Eukarisztiában jelen lévő Krisztus mellett.

Az ebedi úrnapi körmenet az István király utcán vonult végig. A körmenetben szinte minden korosztály, civil-, és egyházi közösség részt vett a virágszirmot hintő helyi óvodásoktól kezdve a nemzeti- és népviseletbe öltözött felnőtt valamint nyugdíjas csoportok részvételéig.

Köszönet illeti mindazokat, akik a körmenet négy oltárát minden évben méltó módon előkészítik. A körmenetben az ebedi citerazenekar tagjai vitték az általuk díszített Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-szobrot, míg Jézus Szentséges Szívének szobrát az ebedi fiatal férfiak, szülők. A szentmisén énekszolgálatot teljesített a helyi szkóla, melyhez a hívő nép bátran csatlakozott. 

Hálás köszönet a plébánián előkészített állófogadás étel-ital felajánlásaiért, melyben vendégeink az agapé során részesülhettek. Bízva, hogy az ünnep megérintette szívüket-lelküket, legalább annyira, amennyire  vendéglátóikét!

Szöveg: Borka Iván

Fotók: Morvai Nóra