Ugrás a tartalomra

Esketés

Esketés

A római katolikus szentségi házasság megkötésének legalapvetőbb feltétele, hogy legalább az egyik fél római katolikus legyen.
Jelentkezés szentségi házasság megkötésére: legalább 6 hónappal a tervezett esküvő előtt ajánlatos.

Szükséges előkészületek:
jegyesekkel történő személyes beszélgetés, adatok felvétele, jegyes-vizsgálat;
jegyesoktatás kezdetének egyeztetése;
esküvő időpontjának megbeszélése.

Az adminisztrációhoz be kell szerezni az esküvő időpontjától számított 3 hónapnál nem régebbi keresztleveleket.
Amennyiben a jegyesek közül egyikük sem plébániánk területén lakik, úgy a lakhely szerinti plébániáról házassági elbocsátót/házassági engedélyt kell kérni.